KLIMAALLIANCEN THY

 

Mindre klimapåvirkning. Grøn vækst. Mere natur.

KLIMAVISIONER I THY

Vejen til en bæredygtig fremtid

Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. I Klimaalliancen Thy har vi lavet en række anbefalinger til, hvordan vi kan nå de nationale klimamål lokalt og samtidig sikre lokal vækst og udvikling.

BLIV KLOGERE PÅ ANBEFALINGERNE

 

LÆS RAPPORTEN

DELANALYSE 1: CO2-REDUKTION I THY FRA 1990-2018

 

Vejen til målet

Sådan vil Thy samarbejde om at reducere CO2-udledningen.

I Vejen til målet beskrives hvordan partnerne i Klimaalliancen Thy vil samarbejde om at indfri målet om en 70% reduktion af CO2, på tværs af sektorer, inden 2030.

Målsætningen er ambitiøs, og med en samlet indsats, kan Thy udvise klimalederskab på ny.

STRATEGIEN

 

LÆS STRATEGIEN HER

GRØN OMSTILLING TIL GAVN FOR THY

 

At nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 er en ambitiøs politisk målsætning, som kræver, at det eksisterende energisystem gennemgår en gennemgribende transformation fra sort til grøn – og i en hastighed, som ikke tidligere er set. Retningen for energisystemet skabes derfor i forandringen fra en central til en decentral systemstruktur, og sektorkobling er en af nøglerne til at reducere CO2-udledningen.

Tilbage står der derfor en opgave i at lave løsninger og handleplaner, der kan implementeres lokalt. Her spiller erhvervslivet, private aktører og det offentlige en vigtig rolle, og i Klimaalliancen Thy ønsker parterne gennem fælles projekter og tiltag at fremme den grønne omstilling. 

GRØN OMSTILLING I FÆLLESSKAB

 

Klimaalliancen Thy er en sammenslutning af flere lokale organisationer, der på tværs af projekter og sektorer ønsker at vende den individuelle klimaudfordring til en fælles mulighed for vækst og udvikling i Thy. Gennem en kortlægning af lokale stedbundne ressourcer og forbedringspotentialer vil Klimaalliancen Thy fremme løsninger, der kan reducere den lokale CO2-udledning.

KLIMAALLIANCENS FORMÅL

 

  1. Kvantificering af tværsektorielle udfordringer ifm. den grønne omstilling.
  2. Fastlæggelse af strategiske målsætninger for CO2-reduktion.
  3. Kvalificering af muligheden for at opnå et energisystem i balance i perioden 2020-2030.
  4. At sikre lokal vækst og udvikling på tværs af sektorer og lokalsamfund.

KLIMAALLIANCENS PARTNERE

 

 


Logo for Fjordland.

Thy-Mors Energis logo

Thisted Vands logo

Thisted Varmeforsyning

Dansk Industris logo

Thisted Kommunes Madonna

logo - hanstholm havn

ORGANISERING

 

Alliancen er sammensat af en styregruppe og et sekretariat. Styregruppen anses som procesansvarlig og skal godkende planer, metoder og anbefalinger for Klimaalliancen Thy. Sekretariatet er arrangør af møder samt tovholder på processer.

Dialogforummet er for lokale foreninger og virksomheder med interesse i energi og grøn omstilling. Lokale foreninger og virksomheder vil løbende blive inviteret til deltagelse i forummet.

 

STYREGRUPPE

 

Lars Peter Christiansen
Thy-Mors Energi 

Kim Daniel Larsen 
Thisted Kommune
 

Leif Gravesen
FJORDLAND

Helle Korsgaard
Thisted Vand

 Søren Damgaard
Thisted Varmeforsyning

Tage Odgaard Nielsen
Dansk Industri Thy/Mors

 Hanstholm Havn

SEKRETARIAT

 

Thy-Mors Energi

Thisted Kommune