Partnere i Klimaalliancen Thy

 

FJORDLAND - klimaet fylder meget for den enkelte landmand

 

Hør formand Leif Gravesen fortælle om, hvordan vi på tværs af sektorer skal finde fælles løsninger på CO2-udledningen i Thy, og hvilken rolle landbruget kan spille i omstillingen

Vand- og spildevandssektoren skal være helt CO2- og energineutral i 2030

 

Vand- og spildevandssektoren skal i 2030 være helt CO2- og energineutral!

Hør adm. Direktør for Thisted Vand, Helle Korsgaard, fortælle om, hvordan Thisted Vand arbejder med den grønne omstilling lokalt - så sektoren i 2030 kan blive 100% CO2-neutral.

Thisted Varmeforsyning: Det er ikke længere nok at arbejde i hver vores sektor

 

Hør driftschef Søren Damgaard fortælle om, hvilke potentialer vi har, når sektorer sætter sig ved samme bord, så vi i fællesskab kan opnå de politiske målsætninger.

Dansk Industri: Forbrugerne efterspørger bæredygtige produkter

 

Og derfor er Klimaalliancens arbejde for fælles løsninger for nedbringelse af CO2 også noget, der gavner vores lokale erhvervsliv.
Hør formanden for Dansk Industri Thy/Mors, Tage Odgaard, fortælle om, hvorfor de er med i Klimaalliancen Thy.

Hanstholm Havn: I Thy er vi dygtige til at udvikle vedvarende energiprojekter

 

Hør direktør, Niels Skeby, fortælle om havnens visioner for et nyt, grønt energifællesskab, der kan være med til at udnytte områdets ressourcer og reducere CO2-udledningen for Det Blå Danmark.

Thisted Kommune: Vi skal finde løsninger på tværs af virksomheder, forsyningsselskaber og kommune

 

Hør Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune, fortælle om kommunens partnerskab i Klimaalliancen Thy, som kan vise vejen mod en 70% CO2-reduktion inden 2030